Chinese Translation of Albanian entry: Suus

25 May

演唱:Rona Nishliu (罗娜·尼什柳)

Suus

《她的歌》

Në këtë botë, dashuria s’jeton më 在这世界,爱已不在。
Koha më për ne s’ka kohë, jo 我们已经没有时间,没有了。。
Ho… jo oh oh, oh oh 没有了。。。
Jo oh oh oh… jo oh oh oh… 没有了。。。没有了。。。
Koha më për ne s’ka kohë 我们已经没有了时间。
   
Atëron aeroplani im 我的飞机降落了
Në pistë pa drita të shpirtit tënd 降落在你内心深处的漆黑跑道上
Me bërryla ngjiten sot 之前消失的回忆,
Ata që dje s’jetonin dot 却扭曲了我们今天的道路
Por të djeshmet s’kanë rëndësi 但从前也已不再重要
Nga detëra të trazuar u përpinë 它已被凶猛的大海吞噬
Ë, të nesërmet nuk do t’sjellin gjë 未来,也带不来什么
Veç shpresë pa shpresë e marrëzi 只能带来无果的希望和疯狂。
   
Më lerni të qaj… qaj… qaj… 就让我哭吧。。哭吧。。哭吧。。。
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani 我也只能这样做了
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani 我也只能这样做了
   
Më ler ni të qaj… qaj… qaj… 就让我哭吧。。哭吧。。哭吧。。。
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani 我也只能这样做了
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani 我也只能这样做了
   
Më ler ni të qaj… qaj… qaj… 就让我哭吧。。哭吧。。哭吧。。。
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani 我也只能这样做了
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani 我也只能这样做了
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: